SPF Seniorerna Tågaborg

_________________________________________________________________________________________

Föreningens policy

 SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi och hälsa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Tågaborg  

Telefon 0721-648 775 Dygnet runt

Plusgiro 81 25 49-4 

Swish 1231674449

E-post info@spftagaborg.se

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                      

 

Program för hösten 2020

**********************

Måndag 14 september.

Kommer foajéchef Britta Jonasson och berättar om stadsteaterns program och verksamhet.

*****************************

Måndag 12 oktober.

Ronnie Mjöman kommer och berättar om Grieg.

*****************************

Måndag 9 november.

Retrodraget underhåller,

 

**************************

Måndag 14 december Luciafirande.

***************************

Alla arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.

Utflykt Mer information kommer (se hemsidan)

Aktiviteter

Bridge, litteraturcirkel, studiecirkel om Helsingborg

Övrig information

Mer och aktuell information på månadsmötena samt annonsering i Helsingborgs Dagblad. Läs under föreningar i A-delen 2 söndagar före varje månadsmöte. Där presenteras månadsmötet m.fl. aktiviteter.

Anmälan till teater, utflykter m.m. är bindande.

 

 

 

 

 

 

Lokal: Träffpunkt Tågaborg

Tågagatan 32

Mötestid klockan 16.30 

Antal medlemmar 398

 

 

 

Kontakt

Ordförande Ewa Walméus

ewa.walmeus@telia.com 0725-54 28 22

 

Vice ordför. kassör och medlemsansv.

Gert Walméus gert.walmeus@telia.com  

0703-295 440

 

Sekreterare och Programgruppen 

 

Rese och Teaterombud Agneta Hellberg

agneta.hellberg@telia.com

042-12 31 19  070-926 41 74

 

Programgruppen Börje Bäck

 borje.back@telia.com  070-36 99 896

 

Resegruppen Britt-Marie Bergforsen 

bm_bergforsen@hotmail.com  070-42 20 876

 

Programgruppen Katarina Glad  gladkatarina@gmail.com  

070-209 60 22

 

Programgruppen Eva Jonsson ejo@bidev.se

070-914 14 15

 

 

Webbredaktör Arne Aderup lyckero@gmail.com

070-52 55 789