SPF Seniorerna Tågaborg

_________________________________________________________________________________________

Föreningens policy

 SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi och hälsa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Tågaborg  

Telefon 0721-648 775 Dygnet runt

Plusgiro 81 25 49-4 

Swish 1231674449

E-post info@spftagaborg.se

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                      

 

Program för hösten 2019.

 

Måndag 9 september LINYs Far och Son Gitarrduo kommer och underhåller oss med musik och sång.

 

 Måndag 14 oktober Vad gör en nämndeman?

 

Fredag 8 november Gåsmiddag

 

Måndag 11 november Audionomer kommer och informerar om hörselproblem och vad man kan göra åt dem.
 
Måndag 9 december Luciatåg från Wieselgrenska skola och Ellen Skarp om julens böcker

 

Till medlemsmötena tillämpas föranmälan senast fredagen före aktuellt månadsmöte kl.12:00 till Gert Walméus
gert.walmeus@telia.com 0703-295 440

Utflykt Mer information kommer ( se hemsidan )

Aktiviteter
Bridge, litteraturcirkel, studiecirkel om Helsingborg
Alla arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.

 

Övrig information

Mer och aktuell information på månadsmötena samt annonsering i Helsingborgs Dagblad. Läs under föreningar i A-delen 2 söndagar före varje månadsmöte. Där presenteras månadsmötet m.fl aktiviteter. Anmälan till teater, utflykter mm är bindande.

Tag gärna med en vän till våra medlemsmöten

Lokal: Träffpunkt Tågaborg

Tågagatan 32

Mötestid klockan 16.30 

Antal medlemmar 398

 

 

 

Kontakt

Ordförande Leif Bernhard

leif.bernhard@comhem.se 042-24 15 60 

070-669 29 62

 

Vice ordför. kassör och medlemsansv.

Gert Walméus gert.walmeus@telia.com  

0703-295 440

 

Sekreterare och Programgruppen Ewa Walméus

ewa.walmeus@telia.com 0725-54 28 22

 

Rese och Teaterombud Agneta Hellberg

agneta.hellberg@telia.com

042-12 31 19  070-926 41 74

 

Teknisk ledning Ulf Hedberg

ulf@hedberg.se  070-568 27 05

 

Programgruppen Börje Bäck

 borje.back@telia.com  070-36 99 896

 

Resegruppen Britt-Marie Bergforsen 

bm_bergforsen@hotmail.com  070-42 20 876

 

Programgruppen Katarina Glad  gladkatarina@gmail.com  

070-209 60 22

 

Webbredaktör Arne Aderup lyckero@gmail.com

070-52 55 789