Välkommen till Träffpunkt Tågaborg

måndagen den

13 maj klockan16.30.

 Reservation för eventuella ändringar i programmet.

_____________________________________________________________________

 

"Nordens Strauss".

"Hans Christian Lumbye"

"Ronnie Mjöman står för underhållningen"

 

 

______________________________________________________________________

 

 

OBSERVERA!

Bindande föranmälan senast fredagen före månadsmötet klockan 12.00.

Till Gert Walméus på telefon 0703-295 440 alt. E-post gert.walmeus@telia.com