____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPF Seniorerna Möllan                                 

Bankgiro 890-3205       

Antal medlemmar 386

Hemsida: www.spfsamhbg.se

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Evenemang och aktivitetsinformation för våren 2020

 

Torsdag 9 januari
Chefredaktör för HD Jonas Kanje med samtal om tidningens framtid.

Torsdag 6 februari
Lotsarnas arbete i Öresund. Anders Alestam, Kustbevakningen berättar.

Torsdag 5 mars ÅRSMÖTE

därefter spelar Börje Wessman 60-talsmusik.

Torsdag 2 april
Gun Westford ger oss en inblick om sitt arbete inom polisen.

Torsdag 7 maj
Info om Första hjälpen, Räddningstjänsten m.m.

Övrig information:

Mer och aktuell information lämnas på våra möten och i den månatliga Bulletinen, som också finns på www.spfsamhbg.se .

Anmälan till teater, utflykter m.m. är bindande.

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland

Aktiviteter:

Akvarellmålning, Bokcirklar, Boule, Bridge, Broderi, Canasta, Fester, Golf, Konserter,

Musikföreläsningar, Naturpromenader, Språkkurser, Teater, Utflykter och Vinprovning.

Tag gärna med en vän till våra möten!

Alla är välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

Lokal: Andreasgården Laröd

Mötestid: Första torsdagen

 i månaden kl.13.30

Telefon: 042-16 70 44  

 KONTAKT:

Ordförande: Ingvar Löfdahl

ingvar.lofdahl@telia.com Tel: 0706 69 42 36

Vice ordförande och Programansvarig: Eva Lejegård

evamont@hotmail.com Tel: 0702 19 31 73

Sekreterare och Ansvarig för musikföreläsningar och resor: Vivi Ann Olsson

vivi.ann@telia.com Tel: 0762 46 55 50

Kassör och golfansvarig: Manne Lundquist

mannelu46@outlook.com Tel: 0708 15 63 99

Medlemsansvarig: Kerstin Nörgård

kerstin.norgard@tele2.se 042-45 31 912

Ansvarig för IT, hemsida, press och musik:

Rolf Andersson

rolfande@comhem.se 070-5227 676

Aktivitets- och festansvarig: Tony Lejegård

tonyvis3@hotmail.com 072-5526 827

Medlem i Kommunens Pensions Råd (KPR):

Arne Cederborg,

arne.cederborg@telia.com 070-8780 357