___________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Rydebäck                      

Antal medlemmar 367                                 

Plusgiro 431-635  

Hemsida:www.spfsamhbg.se

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Månadsmöten hålls den första onsdagen i månaden 14.00 i församlingshemmet med undantag av juni, juli och augusti Värdinnor : Ylva Petersson, Ursula Carstensen, Ing-Britt Nordström, Birgitta "Myran" Grönlund Värdar: Gösta Johansson, Bengt Jönsson, Kjell Fredriksson

 

5 september

Jenny Aspenberg kåserar omkring vår hemorts historia "Rydebäck - dåtid och nutid"

3 oktober

Christer Glader talar om hur skrattet påverkar kropp och hälsa "Ett skratt förlänger livet"

7 november

Bodil Jönsson delger oss sina tankar kring tid och åldrande

5 december

Julbord

 

 

 

Lokal: Församlingshemmet Rydebäck

Mötesdag: Onsdag

Mötestid: klockan 14.00 – cirka 16.00

 

 

 

KONTAKT:

 

Lisbeth Ek

Styrelsen sekreterare

 

Lars Eklund

Styrelsen ledamot

 

Jan Heidne

Styrelsen vice ordförande

 

Inger Larsson

Styrelsen ledamot

 

Marie-Louise Larsson

Styrelsen kassör

 

Mats Nilsson

Styrelsen ordförande

 

Anders Wiksten

Styrelsen ledamot