__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Sydöstra                               

Bankgiro: 246-6910                                                      

Antal medlemmar:206 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

Evenemang och aktivitetsinformation för hösten 2019

 

Måndag 9 september Lars Pålsson berättar från resa på Irland, den gröna ön. Lotteri

 

Måndag 19 september åker vi till Kemiras ålodling lunch på Koppargrytan Ekebybuss anmälan till Sven 0706 54 97 62.

 

Måndag 14 oktober 13:00 Lynis musikunderhållning

Sopplunch anmälan till Kerstin 0704 79 57 51

 

Måndag 11 november Bengt Roslund tv-producent kåserar från sitt jobb. Lotteri.

 

Måndag 16 november åker vi med buss till Guys and Dolls på Kristianstads teater

anmälan till Ingrid 0737 19 11 04

 

Måndag 2 december Julmarknadsresa till Stralsund

anmälan till Jan-Bertil 0707 73 19 07

 

Måndag 9 december 13:00 Senior Singers Julfest

anmälan till Kerstin 0704 79 57 51

 

Under våren ordnar vi också bowling, qi-gong, boule och canasta. Vandringar ordnas varje måndag från maj till september.

Alla arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.

Reservation för ev. ändringar i programmet.

Tag gärna med en vän till våra möten.

 

 

Lokal: Bårslövs Församlingsgård

 Mötestid: Kl. 14.00 (om ej annat anges)

Hemsida: http://www.spfsamhbg.se/

 

 

Kontakter:

Jan Bertil Hansson, ordf. janbertilhansson@telia.com 042- 22 83 80, 070-773 19 07.

 

Nore Petersson, v.ordf. hörsel- och trafikfrågor, promenader.

noreaugust3939@outlook.com 042-22 60 56070-722 15 02

 

Kerstin Ericsson, kassör, medlemsansvarig, uppvaktningar, promenader.

k-ericsson@hotmail.com 042-22 79 57 070-479 57 51.

 

Christel Norèn sekreterare hörselfrågor

christl.noren@gmail.com 0703-724456

 

Sven Lindström, studiebesök, hemsida, foto.

sven-lindstrom@hotmail.se 042 227759 070 6549762

 

Margaretha Nilsson, IT-ansvarig, studieansvarig.

margarethanilsson41@gmail.com 042-22 80 75 070-865 85 59

 

Gunnel Andersson, rese- och teateransvarig. ggandersson@hotmail.com 042-22 78 87.

 

Lena Paulsson, värd. 042-711 56

 

Information om aktiviteter och äldrefrågor lämnas på månadsmötena och på vår hemsida som du når via SAM:s hemsida (se ovan).