_________________________________________________________________________________________________

 

SPF Seniorerna Tågaborg                                  

Plusgiro 81 25 49-4  

Antal medlemmar 380      

Hemsida:www.spftagaborg.se 

Föreningstelefon 0721-648 775

Swish 1231674449

____________________________________________________________________________________________________________

 

 Evenemang och aktivitetsinformation för hösten 2020

Måndag 14 september.

Helsingborgs Stadsteater: Foajéchef Britta Jonasson kommer och berättar om stadsteaterns program och verksamhet.

Måndag 12 oktober.

Ronnie Mjöman berättar om Edvard Grieg.

Måndag 3 november.

Retrodraget underhåller. 

 Fredag 13 november.

Gåsmiddag.
Måndag 14 december.

Luciafirande.

 

Alla arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.

Utflykt Mer information kommer (se hemsidan)

Aktiviteter

Bridge, litteraturcirkel, studiecirkel om Helsingborg

Övrig information

Mer och aktuell information på månadsmötena samt annonsering i Helsingborgs Dagblad. Läs under föreningar i A-delen 2 söndagar före varje månadsmöte. Där presenteras månadsmötet m.fl. aktiviteter.

Anmälan till teater, utflykter m.m. är bindande.

Tag gärna med en vän till våra möten Alla välkomna

 

 

 

 

Lokal: Träffpunkt Tågaborg

Tågagatan 32

Mötesdag: Måndagar klockan 16.30 

Anslagsplats Träffpunkt Tågaborg

E-postadress info@spftagaborg.se

 

 

 Kontakt

 

Ordförande: Ewa Walméus

ewa.walmeus@telia.com 0725-54 28 22

 

Vice ordförande och Kassör: Gert Walméus

gert.walmeus@telia.com   0703-295 440

 

Sekreterare och Programgruppen:

 

Rese och Teaterombud Agneta Hellberg

agneta.hellberg@telia.com 042-12 31 19 

070-926 41 74

 

 

Resegruppen Britt-Marie Bergforsen 

 bm_bergforsen@hotmail.com 070-42 20 876

 

Programgruppen Katarina Glad 

gladkatarina@gmail.com   070-209 60 22

 

Programgruppen Börje Bäck

borje.back@telia.com   070-36 99 896

  

Webbredaktör Arne Aderup lyckero@gmail.com

070-52 55 789