_________________________________________________________________________________________________

 

SPF Seniorerna Tågaborg                                  

Plusgiro 81 25 49-4  

Antal medlemmar 380      

Hemsida:www.spftagaborg.se 

Föreningstelefon 0721-648 775

____________________________________________________________________________________________________________

 

Program för hösten 2019.

 

Måndag 9 september

LINYs kommer och underhåller oss.

 

Teaterresa 5 oktober Kristianstad Fullbokad.

 

Måndag 14 oktober Vad gör en nämndeman?

 

Måndag 11 november

Audionomer kommer och informerar om hörselproblem

och vad man kan göra åt dem.

 

Måndag 9 december

Luciatåg från Wieselgrensskolan och Ellen Skarp om julens böcker

 

Bridge, litteraturcirkel, studiecirkel om Helsingborg

Alla arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.

Utflykt Mer information kommer (se hemsidan)

Aktiviteter

Bridge, litteraturcirkel, studiecirkel om Helsingborg

Övrig information

Mer och aktuell information på månadsmötena samt annonsering i Helsingborgs Dagblad. Läs under föreningar i A-delen 2 söndagar före varje månadsmöte. Där presenteras månadsmötet m.fl. aktiviteter.

Anmälan till teater, utflykter m.m. är bindande.

Tag gärna med en vän till våra möten Alla välkomna

 

 

 

 

 

Lokal: Träffpunkt Tågaborg

Tågagatan 32

Mötesdag: Måndagar klockan 16.30 

Anslagsplats Träffpunkt Tågaborg

E-postadress info@spftagaborg.se

 

 

 Kontakt

 

Ordförande: Leif Bernhard

leif.bernhard@comhem.se 042-24 15 60

070-669 29 62

 

Kassör: Gert Walméus

gert.walmeus@telia.com   0703-295 440

 

Sekreterare och Programgruppen: Ewa Walméus

ewa.walmeus@telia.com 0725-54 28 22

 

Rese och Teaterombud Agneta Hellberg

agneta.hellberg@telia.com 042-12 31 19 

070-926 41 74

 

 

Resegruppen Britt-Marie Bergforsen 

 bm_bergforsen@hotmail.com 070-42 20 876

 

Programgruppen Katarina Glad 

gladkatarina@gmail.com   070-209 60 22

 

Programgruppen Börje Bäck

borje.back@telia.com   070-36 99 896

 

Teknisk ledning Ulf Hedberg

ulf@hedberg.se 070-568 27 05

 

Webbredaktör Arne Aderup lyckero@gmail.com

070-52 55 789