_________________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Ättehögen                          

Bankgiro:5846-2029                                                      

Antal medlämmar165

Hemsida: www.spfsamhbg.se

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Evenemang och aktivitetsinformation för våren 2020

 

Fredag 24 Januari 17:00 Upptaktsträff
Lennart Palm, Känd från Radio & TV
Underhåller med sin orgel

Torsdag 20 Februari Årsmöte
Olle Larsson "Kulijuli" kåserar
Endast för Ättehögens medlemmar

Torsdag 19 Mars "Bedrägerier mot äldre"
Brottsofferjouren med info. av Maria Svensson

Torsdag 23 April "Följ med till fjärran länder"
Berättarträff med författaren Lennart Björk

Fredag 22 Maj Vårfest
LINY's Musikunderhållning

Onsdag 5 Februari, Filmvisning

Onsdag 4 Mars Temakväll på Aurora

Tisdag 28 April JP Resor "Ut i Det Blå"

Mer aktuell info. på månadsträffarna
Anmälan till utflykter m.m. är bindande

Övriga aktiviteter
Boule spelas året runt ute / inne
Vår / höst Seniorshake och Canasta

Bingo 12 jan, 9 feb. 8 mars och 5 april

Vi grillar i juni,juli och augusti.

 

 

 

Lokal: Ättekullagatan 6.

Mötesdag: Tredje torsdagen i månaden

Kl 14.00-ca 16.00  "Gula Huset"

 

 

 

 

Kontakt

Ordförande Reseombud Lena Windfäll

lena.windfall@telia.com 042-39 82 75 070-350 3276

Sekreterare Rolf Malmström

newhaven358@gmail.com 076-854 9119

Kassör Medlemsansvarig Gun Håkansson gun.hakansson46@gmail.com 042-12 10 85

Teaterombud Birgitta Larheim

b.larheim@live.se 042-22 19 17 / 073-993 9360

Ledamot Hans Holst hansholst@hotmail.com +46 73-982 0858

Ledamot Birger Carlsson

birgerca@gmail.com 070-928 7902

Ledamot Calle Svensson

callesvensson44@gmail.com 073-834 7200