SPF 277 Tågaborg i Helsingborg

Verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelsen har under året bestått av

Ordförande Leif Bernhard

Sekreterare Ewa Walméus              

Kassör Gert Walméus (tillika vice ordförande)

Britt-Marie Bergforsen

Agneta Hellberg, Teaterombud

Arne Aderup Webbmaster

Britt-Marie Bergforsen, ledamot

Börje Bäck, ledamot

Katarina Glad, ledamot

Ulf Hedberg, ledamot

Revisorer Lars-Olof Dahl och Kjell Andersson

Det har inte funnits någon valberedning

 

I Programgruppen har Börje Bäck, Ewa Walméus och Katarina Glad suttit

I Resegruppen har Agneta Hellberg, Britt-Marie Bergforsen och Börje Bäck suttit.

Styrelsen har haft 9 sammanträden. De flesta på Träffpunkt Tågaborg. Föreningen har haft 9 månadsmöten med varierande innehåll på Träffpunkt Tågaborg.

Föreningen har varit på vårutflykt till Backåkra. Teaterresa till Kristianstad där vi såg Gays and Dolls

Bridge - två olika grupper- spelar måndagar och onsdagar. Bokcirkeln fortsätter och en ny studiecirkel om Helsingborg har startat upp under året.

Gåsamiddagen har genomförts traditionsenligt.

Stor del av vår verksamhet har skett i nära samverkan med Träffpunkt Tågaborg och Studieförbundet Vuxenskolan.

Årsavgiften har varit 275 kronor för 2019. Antalet medlemmar under året har varierat runt 400 medlemmar.

Föreningens ekonomi samt revisionsberättelse redovisas i bilagor.

Helsingborg i januari 2020

 

 

Leif Bernhard

 

Ewa Walméus

 

Gert Walméus

 

Agneta Hellberg

 

Arne Aderup

 

Börje Bäck

 

Katarina Glad

 

Britt-Marie Bergforsen