Tågaborg   

 

Föreningens Vårprogram 2023

 

_______________________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Tågaborg 

Plusgiro 81 25 49-4 

Swish 1231674449

Telefon 0721 648 775 (Dygnet runt) 

Hemsida:spftagaborg.se

E-post:ibfo@spftagaborg.se  

 

Medlemsmöten hösten 2023

 

Måndag 9 januari, Bengt-Åke Bengtsson underhåller "Med en skånsk blandning".

 

Måndag 13 februari, Årsmöte. 

 

Måndag 13 mars, Överläkare Mattias Mjöman på röntgen i Helsingborg berättar om bilddiagnostikens utveckling och lite om framtiden.

 

Tisdagen 11 april, Framtidsfullmakt - behöver jag en sådan? Skattejurist Lars-Eric Hansson informerar om olika aktuella familjerättsfrågor.

 

Måndag 8 maj, Ellan Skarp kommer och ger oss boktips att läsa under härliga sommardagar. 

 

 

OBSERVERA!

Bindande föranmälan senast söndagen före månadsmötet klockan 12.00 till Gert Walméus

på telefon 0703-295 440 

alt. e-post gert.walmeus@telia.com

 

 

 

 

 

 

Övrig information

Mer och aktuell information på månadsmötena samt annonsering i Helsingborgs Dagblad. Läs under föreningar i B-delen 2 söndagar före varje månadsmöte. Där presenteras månadsmötet m.fl aktiviteter.

 

 

 

Tag gärna med en vän till våra medlemsmöte.

 

 

 

 

 

Lokal: Träffpunkt Tågaborg

Tågagatan 32                                         

Mötestid  klockan 16.30 

Antal medlemmar 300   

 SWISH  1231674449     

 

 

Föreningens styrelse

 

Ordförande Ewa Walméus

ewa.walmeus@telia.com 0725-542822

 

Vice ordförande Eva jonsson

070-9141415 ejo@biodev.se

 

Kassör Gert Walméus

0703-295440 gert.walmeus@telia.com

 

Sekreterare Katarina Glad

0702-096022 gladkatarina@gmail.com

 

Rese och Teaterombud Agneta Hellberg agneta.hellberg@telia.com 

042-12 31 19